Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok.