Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.