Wyniki koordynowanej przez KRRIO kontroli gospodarki finansowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetów jst dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku. Koordynatorem tej kontroli była Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.