Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 1-2/2012 w formacie PDF