Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 1/2015 w formacie PDF