Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Rady Miejskiej Trzemeszna w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Trzemeszna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2015 rok.