1.       Uchwała Nr 12/821/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej Powiatu Śremskiego

2.       Uchwała Nr 23/1421/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia raportu o stanie gospodarki finansowej Powiatu Śremskiego

3.       Raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Śremskiego