Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Kolorowy pasek

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

DANE TELEADRESOWE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU:

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań;

tel.: 61 8 595 710

fax: 61 8 531 332

e-mail: poznan@rio.gov.pl

adres do korespondencji:

skrytka pocztowa nr 223; 60-967 Poznań 9

DATA PUBLIKACJI

Data publikacji strony internetowej BIP:  2004-10-14 .

Data sporządzenia oświadczenia: 2020-08-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa wyświetlana w wersji mobilnej nie posiada wersji tekstowej oraz funkcjonalności słownika skrótów. Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.

Nieczytelne przez czytnik ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. W związku z tym można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać:

1)    dane osoby zgłaszającej żądanie,

2)    wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,

3)    wskazanie sposobu kontaktu;

W przypadku, gdy osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić:

4) formę tej informacji.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności strony internetowej lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobami wyznaczonymi do kontaktu są Wojciech Grzechnik, adres poczty elektronicznej wojciech.grzechnik@poznan.rio.gov.pl oraz Błażej Tonak, adres poczty elektronicznej blazej.tonak@poznan.rio.gov.pl .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8 595 727. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.    Do budynku, w którym znajduje się siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań prowadzą 2 wejścia od ul. Zielonej i ul. Długiej.

2.    Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od ul. Zielonej znajduje się podjazd umożliwiający dojazd do budynku.

3.    Przed budynkiem od strony ul. Zielonej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4.    W budynku znajduje się recepcja. Pracownik recepcji udziela informacji dotyczących urzędów mających siedzibę w budynku.

5.    Na poszczególne piętra można dotrzeć schodami.

6.    Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

7.    W budynku znajduje się winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze. Winda wyposażona jest w przyciski obsługujące Alfabet Braille’a. Zaopatrzona jest dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i w informację głosową.

8.    Przy windzie na każdym piętrze znajduje się ostrzeżenie graficzne o braku możliwości korzystania z niej na wypadek pożaru.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij