Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 stycznia 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej w Zespole Szkół w Rokietnicy.