Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 stycznia 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., w tym w zakresie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.