Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 lutego 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej Zespołu za okres od 01.01.2009 r. do 31.09.2009 r., w tym w zakresie osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.