Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 marca 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Żerkowie w zakresie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.