Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp. z dnia 17 czerwca 2011 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 czerwca 2011 r.