Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 czerwca 2011 r. z kontroli przeprowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Poznania w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy Miasta Poznania - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2010 r.