Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 lipca 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej obejmującej rok budżetowy 2010 r.