Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 lipca 2011 r.  do wystąpienia pokontrolnego z dnia
5 lipca 2011 r.