Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 września 2011 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie wybranych inwestycji.