Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 17 listopada 2011 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 28 października 2011 r.