Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 grudnia 2011 r. z kontroli doraźnej gospodarki finansowej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na świadczenia z zakresu pomocy społecznej w 2010-2011 r.