Wystąpienie pokntrolne z dnia 16 grudnia 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.