Zastrzeżenia Wójta Gminy Damasławek z dnia 9 grudnia 2011 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 listopada 2011 r.