Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości emisji obligacji przez Miasto i Gminę Opalenica