Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 marca 2014 r. oddalająca wniesione zastrzeżenia.