Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 września 2014 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej Spółki Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. w zakresie poniesionych wydatków na wynagrodzenia oraz egzekwowania należności z tytułu dostaw wody w latach 2012-2013.