Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 września 2014 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 sierpnia 2014 r.