Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 marca 2015 r. z problemowej kontroli gospodarki finansowej w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r.