Zastrzeżenia Wójta Gminy Chodzież z dnia 4 lutego 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 lutego 2015 r.