Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2015 r. oddalająca wniesione  przez Wójta Gminy Chodzież zastrzeżenia z dnia 4 lutego 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 lutego 2015 r.