Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 kwietnia 2015 r.