Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2015 r. oddalająca wniesione przez Prezydenta Miasta Kalisza zastrzeżenia z dnia 28 kwietnia 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 kwietnia 2015 r.