Zastrzeżenia Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12 kwietnia 2016 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 24 marca 2016 r.