Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 kwietnia 2016 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" w Krotoszynie działającym w formie samorządowego zakładu budżetowego Miasta i Gminy Krotoszyn z lat 2014 do 2015.