Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Borek Wielkopolski z dnia 23 maja 2016 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 maja 2016 r.