Zastrzeżenia Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ,,Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie z dnia 25 maja 2016 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 maja 2016 r.