Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2016 r. oddalająca i uwzględniająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Gostyń zastrzeżenia do wystapienia pokontrolnego z dnia 25 kwietnia 2016 r.