Zastrzeżenia Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 10 czerwca 2016 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 25 maja 2016 r.