Wystapienie pokontrolne z dnia 6 lipca 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.