Zastrzeżenia Burmistrza Miasta Czarnków z dnia 1 lipca 2016 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 1 czerwca 2016 r.