Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 lipca 2016 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata od 2010 do 2015.