Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016r. uwzględniająca wniesione przez p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 lipca 2016r.