Zastrzeżenia p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z dnia 27 lipca 2016r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 lipca 2016r.