Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 września 2016 r. z kontroli problemowej w zakresie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnychw latach 2013 - 2015.