Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 listopada 2016 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie dokonywania wydatków budżetowych za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2016 r., w tym z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Siedlec dla Przedszkola Niepublicznego ,,A Be Ce Strumyk Wiedzy" w Siedlcu.