Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 listopada 2016 r. z kontroli problemowej w zakresie kontroli gospodarki finansowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie - jednostce organizacyjnej Miasta i Gminy Wolsztyn, działającej w formie samorządowego zakładu budżetowego, w zakresie dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych, obejmującej lata 2014 - 2015.