Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 lipca 2019 r. z kontroli problemowej w zakresie ,,Finansowania kultury fizycznej i sportu przez Miasto Poznań w latach 2017-2018".