Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 grudnia 2019 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie w okresie od kwietnia do września 2019 r.