Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 grudnia 2019 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach, których obsługa prowadzona jest przez CUW w Golinie oraz sporządzenia sprawozdania z wysokości srednich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018.