Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi:
 1) środki trwałe - 5.077.322,40 zł
 2) pozostałe środki trwałe - 577.754,08 zł
 3) wartości niematerialne i prawne - 153.322,22 zł

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi:
 1) środki trwałe - 5.205.991,57 zł
 2) pozostałe środki trwałe - 608.227,04 zł
 3) wartości niematerialne i prawne - 223.528,34 zł

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi:
 1) środki trwałe - 5.196.878,58 zł
 2) pozostałe środki trwałe - 645.368,48 zł
 3) wartości niematerialne i prawne - 239.598,18 zł

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi:
 1) środki trwałe - 5.992.736,45 zł
 2) pozostałe środki trwałe - 650.586,03 zł
 3) wartości niematerialne i prawne - 249.547,28 zł

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi:
 1) środki trwałe - 6.195.140,03 zł
 2) pozostałe środki trwałe - 719.684,28 zł
 3) wartości niematerialne i prawne - 249.547,28 zł

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.262.094,24 zł
2) pozostałe środki trwałe 788.304,09 zł
3) wartości niematerialne i prawne 249.547,28 zł.

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.302.665,45 zł
2) pozostałe środki trwałe 925.806,80 zł
3) wartości niematerialne i prawne 261.306,08 zł.

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.280.377,36 zł
2) pozostałe środki trwałe 954.544,61 zł
3) wartości niematerialne i prawne 263.288,84 zł.

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.622.320,64 zł
2) pozostałe środki trwałe 1.072.390,57 zł
3) wartości niematerialne i prawne 267.777,11 zł.


Pomieszczenia w budynku, w którym mieści się siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (ul. Zielona 8), są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnej Izby Obrachunkowej z udziałem stanowiącym 31/100 części zabudowanej nieruchomości.

Pomieszczenia w budynku, w którym mieści się siedziba Zespołu Zamiejscowego RIO w Pile (al. Niepodległości 37), są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnej Izby Obrachunkowej z udziałem stanowiącym 12588/193953 części zabudowanej nieruchomości.
Pomieszczenia w budynku, w którym mieści się siedziba Zespołu Zamiejscowego RIO w Koninie (al. 1 maja 9), są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnej Izby Obrachunkowej z udziałem stanowiącym 14389/279256 części zabudowanej nieruchomości.

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.466.051,36 zł
2) pozostałe środki trwałe 947.663,19 zł
3) wartości niematerialne i prawne 252.585,86 zł.

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.451.514,54 zł
2) pozostałe środki trwałe 936.425,71 zł
3) wartości niematerialne i prawne 252.585,86 zł.

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.529.200,54 zł
2) pozostałe środki trwałe 991.511,71 zł
3) wartości niematerialne i prawne 302.928,59 zł.

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

1) środki trwałe  6.555.644,86 zł
2) pozostałe środki trwałe 1.035.696,97 zł
3) wartości niematerialne i prawne 448.170,19 zł.

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.683.634,34 zł
2) pozostałe środki trwałe 1.226.234,99 zł
3) wartości niematerialne i prawne 485.367,85 zł.