Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 stycznia 2020 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na wypłatę wynagrodzeń w okresie od kwietnia do września 2019 r. dla nauczycieli w szkołach i placówkach, których obsługa prowadzona jest przez SAPO we Wronkach.