Wystapienie pokontrolne z dnia 11 lutego 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.